تک پال

درگاه عمومی تک پال

شما می توانید بدون عضویت و بدون هیچگونه محدودیتی، از طریق درگاهی که مشاهده می کنید به حساب تک پال هر شخصی، پول واریز کنید! فقط کافی است شماره حساب تک پال فردی را که می خواهید به حساب او وجهی را انتقال دهید، بدانید. اما با عضویت در تک پال علاوه بر اینکه از طریق صفحه اختصاصی خود این انتقال را انجام می دهید، می توانید حسابی داشته باشید که سایرین به حساب شما وجه مورد نظرتان را انتقال دهند. همچنین می توانید گزارش تراکنش های مالی خود، در بازه زمانی انتخابی را مشاهده نمائید.

پرداخت مهمان